Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Số tài khoản: 18,117

Đã bán: 32,824

Danh mục dịch vụ

Danh mục game random

SHOP BÁN BẠC:

Làng Lá 1: x10 ví điện tử & ATM, x7 card

Làng Lá 2: x10 ví điện tử & ATM, x7 card (TẠM HẾT)

Làng Cát: x10 ví điện tử & ATM, x7 card (TẠM HẾT)

Làng Sương Mù: x10 ví điện tử & ATM, x7 card

Kha Cô Tếch: x10 ví điện tử & ATM, x7 card

Hiền Sociu: x10 ví điện tử & ATM, x7 card

Làng Mây 2: x9 ví điện tử & ATM, x6 card (TẠM HẾT)

(Shop bán tối thiểu từ 20k trở lên, để mua bạc xin vui lòng nhắn tin vào Fanpage hoặc zalo 0343123615)

SHOP NHẬP BẠC:

Shop nhập số lượng lớn bạc tất cả server x14, riêng Làng Mây x12 (ví điện tử & ATM)

(Yêu cầu mỗi lần thanh lý tối thiểu 300k bạc, để thanh lý bạc xin vui lòng nhắn tin vào Fanpage hoặc zalo 0343123615)

THÔNG BÁO